Skip to content

Põhiomadused

Arno haridusteenuste halduse sisulised omadused koolidele

Taotluse koostamine ja esitamine

Vastuvõtu- ning koolist lahkumise taotluste esitamine põhikooli ja gümnaasiumisse

Pikapäevarühma taotluste esitamine

Taotluste vastuvõtt ja menetlemine ning nimekirjade haldamine

Esimesse klassi paigutamine

1. klassi minejate paigutamine vastavalt vabadele kohtadele ja lapse kaugusele koolist

Toetuste taotluste vastuvõtt

Ranitsatoetuse taotluste vastuvõtt

Arno haridusteenuste halduse sisulised omadused lasteaedadele

Taotluste vastuvõtmine

Lasteaia- ja lastehoiukoha taotluste vastuvõtmine

Lasteaia koha pakkumine

Lapsevanem näeb kõiki võimalikke pakkumisi, mis on tehtud tema lapsele

Masskomplekteerimine

Automaatne lasteasutuse kohtade jagamine esitatud taotluste järjekorra alusel

Jooksev koha pakkumine

Lasteasutuse esindaja saab jooksvalt teha lapsevanemale pakkumise, kui tema asutuses vabaneb koht

Arno haridusteenuste halduse sisulised omadused huvikoolidele

Taotluse esitamine ja menetlemine

Huvikooli vastuvõtu- ning lahkumise taotluste esitamine

Lepingu sõlmimine

Lapsevanem ja huvikool kinnitavad lepingu ARNO-s

Arvete genereerimine

Süsteem genereerib arved ja saadab meeldetuletusi maksetähtaja ületamisest

Arveldamine

Arvete eest saab tasuda mugavalt pangalingi kaudu

Tugiomadused

Arno haridusteenuste halduse tehnilised omadused

ID-kaardi tugi

ID-kaardi, Mobiil ID ja Smart-ID-ga autentimine

Teavitused

Kasutajaid teavitatakse e-maili teel automaatselt, kui toimub neile oluline sündmus

Piirangud

Võimalus määrata eri piiranguid eri liiki taotluste tegemisele, nt vanuse piirang, elukoha piirang

Andmevahetus

Automaatne andmevahetus Rahvastikuregistri ja EHIS-ega