Arno
tarkvarasüsteem haridusteenuste haldamiseks

Mis uut

Uued omadused

Huvihariduse haldamise moodul
Õpilaspiletite printimine Pärnu koolidele
Piirkondlik lasteaiakohtade jaotamine
Eralasteasutuste ja -koolide toetuste moodul
Õpilaspiletite andmete ja piltide säilitamine
Toitlustaja vaade
Lasteasutuse lepingu digitaalne allkirjastamine asutuse esindaja ja lapsevanema poolt

Sündmused

25.09.2017 avati Arno lasteaedade osa kasutamiseks Saue vallale
22.08.2017 toimus Huvikoolide mooduli tutvustamine Saue Linnavalitsuses
17.08.2017 toimus Pärnus koolitus kooli esindajatele põhikooli mooduli kasutuselevõtuks
14.08.2017 avati Koolilõuna süsteem kasutamiseks lapsevanematele
28.06.2017 toimus Tartu Linnavalitsuses koolitus Tartu koolide toitlustajale
Mis uut Omadused Liidestumine Tarkus Kasutajad